Δραστηριότητες

 

        Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται θέματα Σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Αθλητικές εκδηλώσεις και άλλα), καθώς και οι μεγαλύτερες εργασίες της μαθητικής μας κοινότητας.

 

Σχολικό Έτος 2016 - 2017      

(πατήστε σε μία κατηγορία για μετάβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες)