( )

  2013-2014

 

- 2014

- 2014

- 2014

- 2014

- 2014

- 2014

- 2014

- 2014

- 2014

- 2013

- 2013

- 2013

- 2013

 

 

- 2014

 

11 2014

 

 

 

, 11-09-2014, 1 .. 2014-15 , - . , .. / . , !

 

 

 

10 2014

1 .. . . , !

10 2014

 

  , . . ! , , !

 

10 2014

10-09-2014, , - , .

3 2014

/ . , . /: / ( 19), (06), (11), (11) (05), / / 1 .. , .

 

3 2014

 

2 /   . 5 ! !

 

3 2014

. 2 / . 6 .. .

 

 

 

- 2014

 

19 2014

 

1 . , 15 - - . !

 

 

 

 

11 2014

 

- - .

 

 

 

 

- 2014

 

21 2014

 

. ( ) . . , , , , , !

 

- - . / / . .

, ' -, , , .. - 1 .. , - - . / . . (!) , , !    

, 1 .. . , !                            

!

 

 

 

 

- 2014

 

 

 

20 2014

K: / - " ", ' . .

 

20 2014

 

/   / 05 . ,  ,    -, , - .

/ , 2.0 , ´  .

  , / Ŵ Դ comic TOONDOO, . To TOONDOO . , , , .

, , . /  / .

,   / . / : /  .

 

20 2014

. :

 

.

 

 

.

22 2014

9 .

:

:

:

/ :

:

:

:

:

 

( )

:

:

:

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

’ :

:

:

:

-

 

13 2014

...! / , , ! .. , / / ´ / ! , , 20-06-2014.

 

  

 

13 2014

 

( ô)   (ô1) . / / , : / I - .     

 

 

11 2014

11-06-2014 / ô / / Sport Camp .
K: .

 

 

11 2014

 

 

' / .. . : / - .

 

 

 

 

9 2014

 Ĵ   , << >>,   ..     , ,     .

:  .

 

 

6 2014

 

K: / - ' . .

 

5 2014

 

/ E'1 : , / . .

 

           

 

 

5 2014

..  . , , , , , (ô )!

, , () , , 200 (!) 40 1 .. , , , , , !  

´ !

 

 

 

 

4 2014

 

 

 

, 04-06-2014 2 . . , - , .

 

 

 

 

 

 

- 2014

 

 

29 2014

Ĵ , 40 .  28  2014 , .

/ . !

 

29 2014

 

 

29-05-2014 .. / / . .. / .. 1 .. .. / . !
       :  / .

 

 

23 2014

21 2014 (ô) , .. , .

  .

 

 

22 2014

 

22-05-2014 Դ / .. .

/ .. .

 

 

22 2014

/ ´ - ´ - ´ , .

 

 

22 2014

 

1 2014 10:30 .. 4   / .. . . ܻ.

1 .. / / / :

1

1

-

2

-

1

1

1

/

1

2

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 2014

 

21-05-2014 / ´ - ´ - ´ , . / ´ .

 

14 2014

 

.. , , , :

 

                                                            13 2014          

 

.

 14
4.00


ô

 

 

13 2014

 

, 13 2014, ( ) .. / / . / / . . / / .. FIFA . / . !

:  / .

 

9 2014

 

 

 

Sport Camp . . , 1 .. 11 2014!

, ..  . . . / / . .

, ,  ..   ,  11-05-2014, ô ..   !

 

 

 

6 2014

 

. - :

 

 

5 2014

RANCH

 

  :

: 18/06 - 02/07

’ : 03/07 - 17/07

Ò : 19/07 - 02/08

Ē : 04/08 - 18/08

Π: 19/08 - 02/09

  Ѣ :

50 2013 6 01.01.1999 14.06.2008.

:

THE RANCH

: 27410 93800

Fax: 27410 93679

www.ranch.gr

5, , 18535

: 210 4100121, 210 4100122

Fax: 210 4100123, e-mail: info@ranch.gr

www.facebook.com/theRanchSA

http://twitter.com/#!/theRanchSA

 

5 2014

 

 

, , () . . , 2013-14!

 

 

 

5 2014

 

 

( ) / / . , .. , . / .. . . ! - .

 

 

 

2 2014

 

() :

 

 

 

 

2 2014

(), 2014-2015, , 10 31 2014.

.

() , . 2014-2015 (..) , / / ´/ /, 23 25 2014. , 23-6-2014, , . 23-6-2014 , .

 

2 2014

 

/ ´ / .. . .

 

 

 

- 2014

 

 

30 2014

 

 

, 01-05-2014, .

 

 

28 2014

, 1, . , !

 

11 2014

O (ô) .. & .

, / I - .      

 

 

 

11 2014

. :

" "

" " " "

" " , " ". () 23 2014 8:45 . 5   .

 

 

 

10 2014

 

/ / 2 / 2 / . , , .

 

 

 

 

11 2014

. , , !

 

8 2014

, / / / . , / / , / / / / & , , , MySchool.

 

4 2014

. , . ! , , , , !

 

3 2014

 

, 2 2014 , ,   . , , !

. - -   : !

 

 

3 2014

 

,   ' T , '  .

 

 

2 2014

 

 

To 1 .. . / . .

 

 

2 2014

 

, / ..... ( ).

/ .. / , / 32 . . / , , 1 , , .

 

 

 

2 2014

 

 

2008  2 .

  ! ! , , ,   , , !

 

 

 

 

 

 

 

- 2014

 

 

29 - 30 2014

 

 

29 & 30 2014, 4 ... , , / & / /. , , / . , , / . / / .

.. . . , .. , . / / / 1 .. , , , , , .

, .

 

28 2014

 

.. 1 .. , !

 

28 2014

 

29 & 30 2014, . ƴ , . , , : 酻, .

, , 4 , , .

, , / . / . - ´ , / .

 

 

 

28 2014

 

 

1 .. .. / / . / / !

. ! , /.

 

 

27 2014

 

, / .. . , , 27-03-2014, .. / / . , . !

 

 

24 2014

 

26 2013 13:15, , ´ , . , / .

13.15.

  

24 2014

25 1821, , 24 2014, - , .. 1 .. , .

/ Դ .. - / .


!

25 2014 , , .

, , .

 

21 2014

24-03-2014 25 1821 1 .. 08:10.., 09:40.. ().

, , .

, , .

, 25 2014, / /, .. / , 10:40 , .

, 12:10..

 

21 2014

, 21 , . / , , / , , /, , , , , , .

 

21 2014

18 2014 (ô) , .. , . .

 

19 2014

25 . - .

 

18 2014

 

 

    . :

 

                                                                                                            A, 15 2014

    ,
    - - 1 ,
12 .
   , . , , , .
   , , .

, - ' , -, , . , , .

.

: . , , , , , , .

, , . , .

! , , , (ô ), Ĵ , , , , / .

, . .
, ' .
                               .

                                                           ,

 

                                                         www.anastasiaefstathiou.gr

 

 

18 2014

 

 

 

... . / .

 

 

 

 

 

18 2014

 

, 18 2014, - - .

 

 

17 2014

 

- - . , , . !

 

 

15 2014

 

- 1 .. , / .

 

 


       / / . , / ( 19) . / , , , , !

 

12 2014

 

  

    

, 12 2014, 1 .. . ! / . , 1 / . . . .

, / / .. , ( ), , (ô ) , (Ĵ ), (..), (..), () / () , , , , .

, . , , , , !

, . 1 .. .

 

 

10 2014

 

- - :

 

                                
     
E
               
                        
   - -  
                

7/3/2014

- -   , , , .

,
 
- -  

 

8 2014

, , , ' , !

 

a 7 2014

 

 

/ ´ & ´ , .

 

 

a 7 2014

 

O  Ĵ  ( 3). , .3/ ),  .. , <<, >>,  /.

 

6 2014

 

 

(school bullying) , , , .

16.227 (, , , , , ) , .

31,98%, 51,65%, 50,20%, 34,66%, 25,21% 15,09%. , .

6 , , , , , , , .

 

4 2014

 

 

, 5 2014, . (), 1 2 / .

1 .. (Դ) (Դ), Ŵ .

, / / .. / .
, /.

 

 

4 2014

 

 

, / . , - - .. 1 .. !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2014

 

 

28 2014

, :

 

 

27 2014

 

       / . . .

 

 

26 2014

   

     , 1 .. , - .   / / /  . .                                                
     - / .

      

   

 

26 2014

 

 

        , ,   . - .   1 .. .

 

 

26 2014

 

  O Ŵ , , . (70) / (19) /. 

 

26 2014

 

19/2/2014 / ’ / .. . / ܻ .

.

 

25 2014

 

         , 25-02-2014, 2 . . / 1 .. .

 

25 2014

 

, 20-2-2014, 10.00 ..       . , << . . . .>>,   . . . !

: .

 

24 2014


' . : . .

 

21 2014

 

O (ô) ( 4 / ), . ,   .. & , / 煻, /.     

 

19 2014

 

, / . / / . .

 

   

 

18 2014

- 1 - /, ..... ( ) . :

, /, ' .. , , ' .

 

 

 

, ´ /, ' ( & ) . , , .

 

, , / ' .
     , /, . . .

 

 

18 2014

 

, 18 2014, .. 1 .. !

 

 

17 2014

       , , .

 

 

17 2014

& ô , / .. .. / , .

, /.

    

16 2014

 

, , , 1 .. . , / .. , .. . / .

, .

 

 

 

   

 

  14 2014

 

      

 

   12 2014 (ô) , .. , ( ) , .

.

 

  14 2014

 

   / . . 2013 Ŵ, .

 

 

 

 

 

  14 2014

     1 .. / ... + ,   /   , , . , , / . .

 

 

  14 2014

 

, 11/2/2014 , << >>,  Ē    ..   ,  .       /  - .

 

  13 2014

 

   / ... . / .. 1 .. .

 

 

  10 2014

 

- - :

... , .. ... 12 2014, 15.00 ″.″.

, ... .

 

  7 2014

 Ĵ   , ..   , 7 ,    .  .

  7 2014

, . : .

 1 .. , , , ! / . .

 

 

  

 

, , 1992 :

 • , .

 • , , , .

 • , .

 • , .

 

  7 2014

 

1 .. / / / . .. .

 

 

  4 2014

 

 

 

. ,  ( 32) .   1 . , !

 

 

  3 2014

  , 3   2014, , .. . .      10  .

  / .. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2014

 

  31 2014

 

 

. , ,   1 .. . .

, / , ô & Ĵ, , .. ,   , , , , , !  

 

 

  31 2014

, . << >> / (Ĵ) .. <<, ..>>. .

 

 

  30 2014

, / / . .

, / , .

!

: , , .

 

                  

 

 

  29 2014

  , 30 2014, :  , .
 

: 8.10 ..

, , : 09.40-10.00 ..

.

 

 

  29 2014

 

, , , . - .

 

 

  28 2014

 

 

 

28 . .

 

 

 

 

 

  27 2014

 

, 27-01-2014, 1 .. .. . / 70 . . . ' , .     , .. / ! !
   

 

 

  27 2014

 

2014:

, , ( ), 2014.

, .

: 9:00 . . - 2:00 . .
: 27440 21124
E-mail : syn_cent@otenet.gr

 

 

  24 2014

.

 

 

  23 2014

, 23-01-2014, / / / .   .
 

  23 2014

    

23-01-2014, " ", , (') . , , .

 

  20 2014

16 2014 (ô) , .. , , / .

.

 

 

 

  17 2014

. ( 06) . ( 11) . /   1 . / . . , , . .

 

 

 

 

  16 2014

 

, 16-01-2014, . 2 . . - - .


 

  15 2014

  

, 15-01-2014, , 4 , , ... , , .  

.. / .

 

 

, (17:00 - 21:00) : (bullying). .

 

 

 

  8 2014

 

, 08-01-2014, , , . 1 .. .

 

 

 

 

 

 

- 2013

 

 

  23 2013

(ô) , s ô1 , .   -  - , , ,

  - , , , / - .

 

 

  23 2013

̒ 1 .. , , . . , , , , !

.

     

  23 2013

.

  20 2013

20 2013 (ô) , .. ,   , .

.

 

  20 2013

Antoine Bourbon .

  

, , , , 1 .. / , , - .

, Antoine Bourbon , . , . , , .

      

 , , , - , , !

!

      

 

 

  20 2013

´ / .. . / - .

 

  20 2013

/ .. . , . !

 

 

  20 2013

/ ´ /  .. . . .

 

  18 2013

 

19 2013 13:15, , , .
     13.15.

 

  12 2013

1 () , (, , ),   .  

 

  11 2013

 

11 . , , 20 1989. , ( 2 1992 2101) 54 4 : , , .

, , , , AIDS . .

 

 

  11 2013

Goethe-Institut Athen 1 .. (projector) / .

, .

 

  10 2013

                        

, , Antoine Bourbon , .

 

  9 2013

     

, . .

 

  5 2013

 

. ( , , , ) 1 .. 9 2013.
/ , , .

 

 

 

  5 2013

9

         

: 801 500 12345

 

SMS: 54234
5 10:00 11 10:00
1,23 ( ).

:

169/480020-64     : 2049/5049-045921-741

ALPHA BANK: 115 / 002002-017649     EUROBANK ERGASIAS: 0102/0026-0102-14-0100540998

ATTICA BANK: 069 / 54799691             GENIKI BANK: 036 / 03003908-9

CITIBANK: 01 / 55 02 346484    : 101 / 03-0006583

HSBC: 002 / 066694-130                       PROBANK: 49 / 296431012017

()

: 901 11 17 17 17 3,68 ( ) .

INTERNET: www.unicef.gr

 

 

 

  4 2013

̒ 1 / (ô) . , .. & , / .

 

 

  3 2013

( - )

      3 . .
    . , , , .
   . !

 

 

 

- 2013

\

 

 

 

   28 2013

 

1 .. 2 / . , .. / / , .

 

 

   27 2013

´ , .. , 27 2013 . .  .

 

   26 2013

 

. 1 .. ' , , / / ´ ´ .

 

   25 2013

 

/:

 

 

   25 2013

 

, , / . . 3500/2006, , / , / , .

 

 

    22 2013

 

To 1o    1 .  / . .            

                          

                                          

    21 2013

 

     

/ ´ /  .. . , , .

     

     

   20 2013

 Ĵ   , ..     , 20-11-2013,    -   .   .

   20 2013

, . 20 1989 , ( 2 1992 2101). 54 4 : , , . , , , , AIDS . .

 

 

   19 2013

        

 

- , 1 2014 , 2014 .

 

, :

 • 2014

 • .

21 . 2014 .
     / , , .. - - - (.....) . , / .. .

 

 

 

   15 2013

, 15 2013, 1973. .

 

   15 2013

     . . / .. / , .

 

 

 

 

 

   14 2013

 

 

, 15 2013, 08:10 .., 09:40 .. , , .
, , .

 

 

   13 2013

 

 

 

 

. . !

 

 

 

 

 

   12 2013

O (ô) . & .   ( 2 / ), ޅ - , / - .

 

 

   7 2013

 

. / / - . - 1 . . .

 

 

   4 2013

   5  2013, , 1 2 / / . , / / / . .

 

1 2013

.. 1 . , . . .., , Ŵ : 31 2013.

 

 

 

- 2013

\

 

 

31 2013

Ŵ , / .. , 31-10-2013, .
.

 

 

31 2013

 

 

 

, 31 2013, , 31 1924.

. . , , . , .

, , ! ( - , )!

 

30 2013

 

   30-10-2013,  Ĵ         ..  . .

 

 

30 2013

24-10-2013, (ô) , .. . .

 

29 2013

1 .. . , .

.. .

 

29 2013

, .

( ) (10:00 12:30 6:00 8:00 ) .

.

. , .


83
( )
10:00-12:30 6:00-8:00
. 2741 112 112
http://kiakorinthou.blogspot.com
https://www.facebook.com/KIAKorinthou

 

 

  25 2013

 

28 1940, 2

, blog 1 :

http://1odimotikoloutrakiou.blogspot.gr/

 

24 2013

 

  , 25 2013 08:10.., 09:40.

 

       , , .

       , , .

 

28 2013, / , .. , 10:40 , .
      , 12:10.

 

24 2013

, 24 2013 .

(...) , , .   ' . 1945 ' 51 . , 2011, ... 193 , .

 

 

23 2013

/ . / . 4 , . () ٻ, .

8

- , , ջ   / ( 19-20), , , . Ȓ :

-

Ubuntu

Squid

 

21 2013

21-10-2013, ( , , , , ) , .

 

21 2013

1 .. . .

 

 

18 2013

O (ô) .. & , ( ´/ 6,7 - / & ô/ 10 - ), , / - .

 

 

18 2013

. . ( ), . , , .

 

18 2013

(18/10) .. - - , , 1 .. . (IASL), .

, , , !

        

 

18 2013

, 18-10 2013, ´ ,        !   ,   .

 

 

18 2013

11 12 2013 : Breaking classroom silences: addressing sensitive issues in education ( : ).

 

. , : The discourse of disability in Greek policy documents ( ). .

 

 

18 2013

 

 

 

18 2013

23 2013

 .

  ( ) :  

 •   16 ,

 •  

 .  

 •     15 4 2013   .

 • - : 2741086880.

 .

  , : 

 1. ()

 2. (1) ,

 3. () ,

 4. 25,00 60,00 ( 2333).

.

                2131311667  - 2131311678   2131311652

  http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia

    15 4 2013  .
: 2741086880. 

 

17 2013

       1 - - 2013 - 2014 , . .
         . . .10/592/115806/1/07-10-2011 . . 10/610/118443/1/14-10-2011 ' ,  , ,  - -  :

2
: 
, ,
                    ,

( )

25 

, , , ,
                     

( )


(28 ),   (25 )

, !  !!!

 

17 2013

..   1  .
    
:

:

:

:

:

. :

. : /

: /

  !

 

 

16 2013

, / ' "' ". , . " - ".

 

 

 

16 2013

/ 16-10-2013 6.00.. 1 , , :

 1. 

 2.   

.

 

 

15 2013

, ..

 

15 2013

/ , ,  & .   , , . , .

.

 

14 2013

. . , . .

 

 

11 2013

  

/ , , .  , -   1 2, '   . 

                        

 

      

 

11 2013

  , 11-10-2013, , ...

 

 

10  2013

. . . . . .

 

 

7 2013

/ .

 

 

6 2013

O (ô) . & ( / 2 : ) ,   / - .

 

 

4 2013

. , , : Breaking classroom silences: addressing sensitive issues in education ( : ). : The discourse of disability in Greek policy documents ( ). 11 12 2013.

 

 

3 2013

. 1 / / , , :

v     ( 71) 

v     ( 16) 

v     ( 32) 

v     ( 08) 

 

 

1 2013

, , (, ô, Ŵ), .  - - , . , , .

 

1 2013

. " : , ", , .

 

 

 

 

 

 

- 2013

 

 

29 2013

      , , 1 , (24 1945), 1821 1997 ..., , .

 

 

 

29 2013

, 2013-2014, 624 08-, 472 16.01-, 495 32- 46 18.41- . , (, ) , 2007-2013.
    
  , 1 2013 , . , , , .
     , . ( 07) . ( 06) . 1 .

 

27 2013

      . o / o ' . !

 

 

27 2013

         . & . . . : , 150 , 2007-2013. , , , , .

. . - 38 , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

       

  :

  : 25 8 2013

  : , , , , , : 10:00-18:00, : 10:00-20:00

        

 

26 2013

         , , , .

        , "" , , .

 

 

 

26 2013

          26 . .

:

 • ,

 • .

(http://edl.ecml.at/) (http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_en.htm .

 

 

25 2013

 

           25-09-2013 , 747 . , , , . / , , , , , .

 

      

 

 

        

, , , , ,  . 747 / .

               

 

  747 , , , . , , , , !   

           

 

        

 

   

1 . , - / . , / , , .  

 

 

, 747 / , / , ,  , , , , ,   , / , !

  

: http://www.army.gr/files/file/enimerotikoi/asdys130613/smx130613.pdf

 

 

25 2013

, 25-09-2013 . , 1 ,   , , , . .

Դ .

, , , . , . .

 

 

24 2013

/ / , , . . 2515/75560/18-06-2013 & / ... , , . , , .

, .

, ( ) . 24 (20 , 3 1 ). site      (, ,   , ) . , ,   ..

2013 . 18  ( ) 50 (site ). , . ( ) .

:

 1. . . . .

 2. .

 3. .

 4. (, ..). , .

 5.   .

 6.   . .

- 2013 , :

 1. .

 2. ( - ) . .

 3. , .

 

24 2013

 

, 24-09-2013 2 . . , - - , .

 

24 2013

UFO ´ ! . ( , MSN, , , FAX, ..), , . 2 .

 

24 2013

 

 

      , / , , :

 

 

 

16 2013

. () ' http://utopia.duth.gr/~anchatzi/ , :
http://www.handballkm.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=62

 

 

13 2013

 

1 ..

2013-201

. . , . 1 , .

     '   . (2013-14) . , , , 63

  , , 70 . Դ1 , , .

 

 

 

11 2013

 

2013-2014

      11 2013, 2013-2014, , , . <<>>.

                                                          

 

    

9 2013

                 

     2013-14, 11 2013 08.30 .. 1 . , , .
:
10.00 .. ().